svijetvaralica@gmail.com

FishUp

Ukrajinska tvrtka koja proizvodi silikonce za UL i L tehnike varaličarenja. Testirane na hrvatskim, ukrajinskim, njemačkim, švicarskim, rumunjskim i drugim vodama, te su se pokazale odličnim za grgeča, pastrvskog grgeč, smuđa, pastrvu, štuku, klena i bolena, a jednako su učinkoviti u rockfishingu na moru. Silikonci su nadipani i pakirani u kadice s mirisom.